• lsdm Paestum 2016 tutti fritti, i Torrente, i Sorbillo, Sirica e i Piccirillo